Miljöfascismens dagar är räknade

Det lär finnas ett obildat parti i Sveriges riksdag. De kallar sig för miljöpartiet. Vad jag kan förstå bör ”språkrör” ha personlig kunskap om jordens miljö och klimat om man tvunget ska deltaga i och ståta med epitetet ”miljöparti”.

Vad jag kan läsa mig till av deras CV:n så saknas det mesta rörande kunskap om jordens miljö och klimat i ”miljöpartiet”. Man kan enkelt uttrycka det som att de svävar i det blå likt CO2 i fallet miljö och klimat!

Stockholms teve frågar stockholmare vilket politiskt parti de tycker är värst i landet. Så klart att Stockholmarna anser Sverigedemokraterna vara det värsta partiet. Naturligtvis struntar teve i att fråga folket på Landet.

Om man hade frågat mig eller vem som helst i landet – Landet, så hade de flesta av oss utan tvekan svarat miljöfascisterna Mp.

Är vindmöllor verkligen bra for miljön och klimatet? Eller är möllorna bara bra för miljöpartiets ”språkrörs” dåliga samvete – och växande plånböcker?

Har ”språkrören” verkligen tänkt igenom vad deras eländiga politik leder till? Enligt mig, medverkar möllorna till otrivsel bland de boende under möllorna.

Vi som vet, vet att möllorna står stilla och kostar pengar när det är iskallt och stekhet i landet – Landet. Det är när det är iskallt och stekhett som vi behöver elenergi för värme och kylning.

Dessutom mördar och utrotar möllorna våra fågelarter och fladdermöss som jagar insekter nära möllorna. Speciellt de sista stora fåglarna slaktas i massor.

Bild från Twitter

Med tanke på vad miljöfascisterna gör i och med Sverige, önskar jag att detta pyttelilla parti, med all sin svårbedömda och oerhört ondskefulla makt över Sveriges riksdagsledamöter, bara kunde sprejas bort från de beslutandes korridorer och rum i huset på Helgeandsholmen.

Enfrågepartiet miljöfascisterna Mp har inget i ett modernt demokratiskt land att göra. Deras idéer och metoder försvann i och med att sista häxbränningen försvann år 1704.

Tyvärr går regeringspartiet Socialdemokraterna miljöfascisternas ärenden. När ska övriga partiers 339 ledamöter i Sveriges riksdag vakna upp och inse det horribla i att Sveriges minsta parti skall försöka rädda jordens miljö.

Vi har ju inte ens egen elenergi i södra Sverige för en kommande sträng vinter, då Norrland behöver sin vattenel för tillverkning av ”batterier” och flytten av Kiruna.

Följande elkraft har miljöfascisterna Mp tagit från oss i södra Sverige!

Barsebäcks kärnkraftverk
Ringhals kärnkraftverk
Oskarshamns kärnkraftverk

Sveriges landyta är endast 3 promille av jordens landyta, Alltså är Sverige ett pyttelitet land. Att då tänka tanken att Sverige ska kunna rädda jordens miljö och klimat verkar på mig vara oerhört intelligensbefriat.

Det här borde bekymra miljöfascisterna mer än lite bilavgaser i Sverige!

Slutligen!
Den som funderar på och förleds tro att jag verkligen hatar miljöfascisterna MP, så kan ni slå det ur hågen direkt. Jag hatar den så kallade politiken som miljöfascisterna Mp representerar och som förstör vårt/mitt lilla land Sverige.
Så de så!

Annat miljötänk!

Vi hade ju inget miljötänk

Lilla istiden in på 1800-talet

Sant eller falskt om miljön

SMHI:s statistik förbryllar

Solen dominerar klimatet

”Lilla istiden sträckte sig in på 1800-talet”

Först fram på 1970-talet blev människan en dominerande drivkraft i klimatutvecklingen. Det menar Fredrik Charpentier Ljungqvist som är både historiker och naturgeograf.

1600-talet var det kallaste århundradet under »lilla istiden«. Vintern 1658 genomförde svenska trupper tåget över Bält, när kylan hade gjort isen runt de danska öarna bärkraftig. Målning av Johann Philip Lemke. © Nationalmuseum

Vad berodde »lilla istiden« på?

– En viktig faktor var flera stora vulkanutbrott och dessutom lägre solaktivitet. Vulkanutbrott leder till att atmosfären fylls med partiklar, vilka reflekterar solstrålningen och hindrar den från att nå jordytan. Det gör att temperaturen sjunker. Perioden mellan runt 1560 och 1710 var allra kallast, säger Fredrik Charpentier Ljungqvist och fortsätter:
– Många känner till att 1600-talet var kallt, men lilla istiden sträckte sig in på 1800-talet. Det var först fram emot sekelskiftet 1900 som temperaturen åter började att stiga.

Hur har människans påverkan på klimatet sett ut genom tiderna?

– Om vi tittar på det i global skala skulle jag säga att till för bara ett par generationer sedan var människans påverkan obetydlig. Sannolikt var det först på 1970-talet, när koldioxidhalterna i atmosfären formligen exploderade av alla utsläpp, som människan blev den dominerande drivkraften i klimatet. Historiskt sett har klimatet i alla tider styrt över människan, nu är det nästan tvärtom.

Vad gjorde man förr i tiden för att parera klimatförändringarna?

– Människans främsta utmaning var att överleva, och då var tillgången på mat helt avgörande. Mycket tidigt i människans historia insåg man att med diversifiering fanns det stora möjligheter att bemöta fluktuationerna i klimatet. Monokulturer var mer riskfyllda. Diversifiering kunde innebära att man parallellt bedrev spannmåls­odling, djurhållning, fiske, och i någon mån lokal handel. Om till exempel kyla eller torka slog till, och det blev missväxt på åkrarna, hade man annat att falla tillbaka på.

I din senaste bok skriver du om den aktuella pandemin. Vad skiljer den från de som tidigare har grasserat?

– Det finns faktorer som knappast existerade tidigare. I Europa har det aldrig funnits så många äldre personer som idag. Mellan 20 och 25 procent av befolkningen är över 65 år. Samtidigt har få, om några, sjukdomar haft en så tydlig åldersprofil som covid-19. Dessutom slår sjukdomen hårdare mot överviktiga, vilka det finns många miljoner av i västvärlden. I historisk tid förekom mindre fetma i befolkningen.

Varför blev vi så tagna på sängen av covid-19?

– Genom historien har mänskligheten återkommande drabbats av pandemier. Dessa var en del av tillvaron och man kunde inte göra så mycket åt dem. I vår tid har många »gamla« sjukdomar utrotats i vår del av världen, som tuberkulos, kolera och malaria. Dessa framgångar har i någon mån gjort att det är svårt för många att acceptera att en luftvägsinfektion kan orsaka en pandemi med miljoner dödsoffer. Pandemier av detta slag har tidigare ansetts vara något som var förpassat till historien.

Hur har din forskning om klimat tagits emot av klimataktivister respektive klimatförnekare?

– Jag har egentligen inte hört särskilt mycket från någotdera håll. Många betraktar den nutida klimatförändringen som så unik att kunskap om naturliga historiska klimatförändringar inte ter sig relevant för dem. Dessutom ses ofta det moderna samhället som så annorlunda att kunskapen om hur klimatförändringar förr i tiden påverkade människor inte anses ha någon bäring för samtiden.

Går det att lära något av historien?

– Även om samhället idag är mycket annorlunda jämfört med förr, går det att dra en lång rad lärdomar. Historisk kunskap ger insikt om riskfaktorer och om mer eller mindre framgångsrika sätt att bemöta ett förändrat klimat.

Publicerad i Populär Historia 9/2021

Sant eller falskt om miljön

Jag följer mängder av skriverier och uttalanden om miljön runt om i världen och kan konstatera att det knappast är någon fara för miljön i Sverige.

Däremot är det allvarligt med Mato Grosso i Sydamerika, Papua Nya Guinea i Asien och Aralsjön i det enorma Ryssland.

10 fakta du antagligen inte visste om Amazonas regnskog

Mardrömmen på Borneo

Foto: Naturskyddsföreningen

Aralsjön nästan helt borta på Nasabilder

Foto: Illustrerad Vetenskap

Läs även om vårt klimat här på dessa sidor:

Miljømytene

Klimatupplysningen

Klimatskeptiker

Fundera sedan på vem som slår blå dunster i ögonen på oss och vem som berättar sanningen om vår jord och vårt klimat.

Är det vetenskapen som borrar i landisar som är miljontals år gamla och gräver i tjocka sedimentlager som även de är miljontals år gamla.

Eller är det några förnumstiga små individer, de så kallade experterna, som framför nedtecknade miljötankar. Miljötankar vilka endast ligger knappt hundrafemtio år tillbaka i tiden.

Några gråter i TV och anklagar vanliga hyggliga människor för sin förlorade framtid. Nu har dessa gråterskor skiftat fokus till Corona. Corona säljer bättre.

När ni lyssnar på miljödramatiker, bör ni ha i minnet och fundera över en före detta ”amerikansk” vicepresident som blev miljardär på sina ”sannsagor” om jordens undergång. Han är dödstyst nu.

Ni som är miljöhysteriker bör veta att vårt klimat har förändrats dramatiskt under årmiljoner och att vi fortfarande lever. Jordens temperatur har skiftat nära tio grader upp och ner.

Ska vi över huvud taget bekymra oss för miljön, bör vi fundera över våra olika arters lungor – regnskogarna.
Vi måste även fundera över våra viktiga värmereflekterande solspeglar – de stora sjöarna.

De så kallade experterna kallar dagens översvämningar, stormar och värme för extremväder.

Då tänker jag på pojken som brukade ropa vargen kommer. När vargen till slut kom, var det ingen som trodde på honom.

Om ett riktigt extremvädret verkligen skulle inträffa idag, vilket ord ska våra klimathysteriker då använda? Ordet extrem är ju redan förbrukat!

Jag önskar er en skön sommar.

SMHI:s statistik förbryllar !

Jag har under tid framhållit alla fejkade studier om och kring vårt klimat. Jag mins hur vicepresident Al Gore blev miljardär med sina domedagsprofetior. Troligen har fröken Greta tjänar en kova hon med, kan ro.

Här har jag kopierat mycket intressant text från 2021-06-30 TTELA, f.d. Trollhättans Tidning och Elfsborgs Läns Allehanda.

Bild: NASA

Hur klimatdrivande är koldioxidutsläppen?

SMHI har för 30-årsperioden 1991-2020 räknat fram nya medelvärden för månadsmedel-temperaturer i Sverige, så kallade referensvärden. Tidigare var det medelvärden för perioden 1961-1990 som gällde. Jag har tagit fram referensvärden för temperaturen när det gäller årets alla månader för 27 geografiskt representativa orter i Sverige, där SMHI utför temperaturmätningar, från Karesuando i norr till Falsterbo i söder. Dessa 27 orter får utgöra ett riksgenomsnitt.

Jämför man alla 27 orternas sammanlagda referensvärden för de ovan nämnda perioderna visar det sig att Sverige som helhet har blivit 1,2 grader varmare under de senaste 30 åren, vilket anses bero på den så kallade globala uppvärmningen förorsakad av människans miljöutsläpp, i huvudsak koldioxid (CO₂) från fossil förbränning. Jämför man årsmedeltemperaturer kan det verka vara så.

Men om istället månadsvisa jämförelser sker gör man den häpnadsväckande upptäckten att just juni och oktober inte har blivit ett dugg varmare. De är kvar på samma nivå som under den tidigare referensperioden 1961-1990. Men de övriga tio månaderna har blivit klart varmare och största temperaturökningen står januari för – 2,2 grader. Minsta ökning-en har maj – 0,7 grader och näst minsta september – 1,0 grader, medan juni och oktober står för 0,0 graders ökning. Detta är anmärkningsvärt då kan i alla fall inte gärna temperaturhöjningen entydigt bero på CO₂-utsläppen eftersom dessa bör vara jämförelsevis lika för årets alla månader. Det måste vara andra faktorer än enbart miljöutsläppen som ligger bakom det varmare klimatet. SMHI:s nya statistik är verkligen förbryllande. Varför har inte juni och oktober påverkats av de värmealstrande utsläppen?

Läs gärna vidare i texten. Ni kommer att höja på ögonbrynen precis som mig.

Här finns mer att läsa i ämnet! Den största anledningen till att vi fått större skördar handlar om teknikutveckling, gödsling, växtförädling och liknande – inte bara en ökad CO2-halt.

Ytterligare intressant läsning. Den australiske programledaren Rowan Dean bevakar väder och klimat runt hela globen. Han gör det som en fristående observatör helt oberoende av den “Politiskt Korrekta” bild från IPCC, som de flesta media håller sig till.

När ni nu har läst allt, så simma lugnt. Det är ingen ko på isen, än på länge.

Solen dominerar klimatet

Solen har nu gått in i en passiv fas (2018) med svagt magnetfält. Det släpper fram många kosmiska partiklar, som gynnar molnbildningen. Mera moln reflekterar mer av Solens värme.

Nu kan vi således vänta oss att klimatet blir kallare.

Parisavtalet är alltså helt meningslöst.

Jag läser ett sammandrag från Kristianstadsbladet om den världsberömde klimatforskaren Henrik Svensmark som har visat HUR Solen påverkar klimatet på en välbesökt klimatkonferens i Mölndal den 16 – 17 februari. Där redovisade flera av världens främsta klimatforskare sina rön.

ATT Solen påverkar klimatet rapporterade William Herschel redan 1801, då han funnit ett samband mellan klimatet och det cykliskt varierande antalet solfläckar. Ändå har klimatpanelen IPCC envist negligerat solforskningen och hävdat att Solens verkan är obetydlig.

Svensmark visade hur Solens magnetfält varierar i ett tydligt samband med solfläckscyklerna. Det omsluter jorden och styr åt sidan de positivt laddade kosmiska partiklarna, som kommer från Vintergatans exploderande stjärnor.

Läs fortsättningen genom att klicka på denna länk >>>

Utan solen dör jorden!

Då fungerade SJ i vått och torrt

Jag hittade denna bild på nätet. Tänk att jag inte kan minnas att dessa tåg stannade för lite snö, regn, vind eller annat. Elfel eller växelfel existerade knappast.

Jag åkte med denna sortens rälsbuss under flera år mellan Oskarström och Halmstad, utan att det skedde något krångel eller mankemang. Stinsen var Lars Karlsson den 21 april 1977 och bilden från Bygdeband.

Det kunde vara så kallt så att bokstäverna frös när man pratade. Det var så mycket snö så jag fick åka skidor till sulfitens hållplats. Men tåget gick ändå. Varför har kvaliteten blivit så mycket förändrad?

Det är troligen alltför många politiker, tjänstehjon och riskkapitalister inblandade i de praktiska göromålen? Sverige har nog en hel del att fundera över i framtiden.

Åk försiktigt, ni som ändå åker.

Landhöjning eller…

Den här bilden är tagen ganska nyligen och visar på landhöjning eller havssänkning. Det är bara att välja vilket som.

Kruxet är miljöfilosofernas påstående att havsytan höjs med centimetrar varje år och att många länder kommer att ligga under vatten snart.

Jag har inte förstått resonemanget om att CO2 är orsaken till klimat och eventuell klimatförändring och kommer nog aldrig att förstå det heller.

Jordens klimat är helt beroende på solens avstånd från jorden och dess olika \”sinnesstämningar\”, vilka kan vara ganska lynniga.

Dessutom drar vårt solsystem iväg från ursprungsplatsen med cirka 630 kilometer i sekunden. Vad som händer på den vägen är inte lätt att veta.

Jag önskar er en trevlig kväll – på färden genom rymden.

Det har varit torrt ett tag

Det har varit torrt ett bra tag nu, men idag kom regnet. Det är inte något våldsamt regn utan ett milt lätt strilande.

Temperaturen är i skrivandets stund plus sju grader. Kanske det kan bli en promenad iklädd regnkläder, kanske inte.

Det hade så klart varit trevligare med en golfrunda nu när många golfbanor börjar öppna. Det kommer säkerligen en bulletin här vad det blev, så småningom.

Ha\’ de folks.