Den generella välfärden

Allt fler pensionärer har utöver grundpension också inkomstpension från arbete och kommer att få en hygglig ekonomisk standard som pensionärer. Men samtidigt blir de klasskillnader som finns i yrkeslivet inte mindre påtagliga vid pensioneringen. Arbetslöshet, dåliga arbetsvillkor, otillräcklig utbildning, svag ekonomi och otrygghet tidigare i livet präglar också livsvillkoren som pensionär. Många äldre kommer fortfarande att leva under knappa förhållanden.

Vi ska ha ett starkt, gemensamt pensionssystem. Alla ska kunna lita på att pensionssystemet ger en trygg inkomst på ålderns höst. Pensioneringen kommer efter ett långt arbetsliv där man har satt av delar av sin lön till pension. Självklart har man då rätt att kräva att man får ut tillräckligt med pension för att kunna leva ett drägligt liv.

En grundläggande förutsättning för att pensionerna ska höjas är att många människor jobbar. Att bekämpa arbetslösheten även för de som lever på vår välfärd idag, är därför viktigt även för pensionerna. Ju mer pengar som kommer in i pensionssystemet, desto mer kommer ut i form av pensioner.

En växande grupp svenska medborgare riskerar att få mycket låga pensioner till följd av att de utförsäkrats, ställts utanför arbetsmarknaden en längre tid och/eller tvingas arbeta till väldigt dåliga löner. Alldeles för många slits dessutom ut i arbetslivet och tvingas sluta i förtid. Arbetslivet måste vara så utformat att människor faktiskt orkar jobba fram till 65-årsdagen.

Vi ska inte glömma hur Cale Bildt 1993 gav all världens pensionärer rätt till svensk pension efter at ha vistats i Sverige under tre år.

Det behövs därför en grundligare analys av vilka effekter de senaste årens förändringar riskerar att få för pensionssystemet. Denna bör ske i nära dialog med arbetsmarknadens parter och genomföras inom ramen för den breda pensionsöverenskommelsen över blockgränserna. Syftet bör vara att trygga goda pensioner och samtidigt slå vakt om ålderspensionssystemets långsiktiga ekonomiska stabilitet.

Bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget till pensionärer är viktiga för ålderspensionärer med låga inkomster. 80 procent av låginkomstpensionärerna är kvinnor och fler kvinnor än män är också i behov av bostadstillägg. Redan inför valet 2010 föreslog vi att bostadstillägget skulle höjas och vi välkomnar att regeringen nu har följt vårt förslag.

Samtidigt kan vi konstatera att regeringens åtgärder inte på något sätt kompenserar den klyfta i beskattning om regeringen skapat. Det är viktigt att den som har rätt till bostadstillägg nås av information om möjlighet att ansöka.

Den borgerliga regeringen valde under sina mandatperioder att sänka skatterna med nära 100 miljarder, för de rikaste. Att investera i viktiga äldrepolitiska reformer går för oss före stora skattesänkningar.

Pension är uppskjuten lön – inte bidrag. Men pensionärer betalar idag mer i skatt än personer som arbetar, vid lika inkomster. Vi accepterar inte denna skillnad, utan vill successivt sluta denna klyfta genom att höja grundavdraget för pensionärer.

Vi sa nej till regeringens försämrade högkostnadsskydd från 2012 för besök i sjukvården och för läkemedel. De som besöker sjukvården ofta och är beroende av många mediciner – ofta äldre – får betala försämringarna medan de rika och de som aldrig eller ganska sällan besöker sjukvården slipper försämringar helt.

”Migranter” får akut sjuk och tandvård för 50 kronor. Papperslösa får allting gratis, då de ”saknar medel”. De kan till och med räkna men att bli transplanterade om det skulle behövas. Samtidigt frågar vårt etablissemang varför så få fyller i dokument om att ge bort organ vid sin död.

Den generella välfärden är baserad på följande huvudprinciper:
– Tillgänglig för alla på lika villkor.
– Fördelning efter behov och inte efter köpkraft.
– Hög kvalitet.
– Inkomstrelaterade socialförsäkringar och pensioner.
– Solidarisk finansiering genom skatter.
– Demokratiskt huvudmannaskap som ger medborgarna insyn, kontroll och möjlighet till utvärdering.

Ne omittas solum ambulantem.

Barn och föräldraansvar

När jag möter barn i skolan, ser jag tre kategorier barn. Den ena kategorin är de barn där blicken lyser av nyfikenhet. Dom ser sig nyfiket runt och vill vara med på allt som händer runt dem.

Den andra kategorin är ”normala” barn, genomsnittsbarnet, som kommer till skolan med en vad jag kan se normal inställning till det mesta. En normalt nyfiken på saker och människor. Dessa barn har en ”normal begåvningsnivå”.

Den tredje kategorin barn kommer till skolan med nedböjt huvud. När dom blir tilltalade kan det hända att dom tittar upp med en lätt skrämd blick, eller blicken är stum – nästan kall. Nästan som om barnet går i dvala. Blicken ser oftast ointresserat rakt fram. Som om det inte finns minsta glädje i deras liv. Som om livsljuset i blicken slocknat. Det är hemskt att se dessa barn.

Att se ett barn, som precis har börjat leva, bete sig som om livet vore slut, verkar vara både grymt och orättvist.

Därför funderar jag över föräldrars roll för barns utveckling. Kan föräldrars roll vara avgörande för barnens studier och intresse för sin omgivning? Ger föräldrar med högre utbildning mer stöd och hjälp till sina barn än vad föräldrar med lägre utbildning gör.

Det finns forskare som påstår att skoltrötthet beror på en lättare form av dyslexi. Det finns också de forskare som ser barns lärande som ett problem för skolan. Där samhället och framförallt lärarna har en stor del av ansvaret.

Den synen på skolan och barnen måste anses vara lite udda då barnen är i skolan genomsnittligt ca 6 av dygnets 24 timmar. Resterande 18 timmar har föräldrarna, sitt ansvar. Eller borde ha ansvaret.

Föräldrarna är en stor del av och en resurs vid barns utveckling. De är det stora stödet och föredömet. Då bör alltså barnet vara mer tillsammans med sina föräldrar och sina vänner.

Min tanke och dröm är att samhället och framförallt barnens föräldrar, bör försöka göra våra barn till trygga vuxna.

Idag med många oroliga barn, är det tveksamt om samhället och föräldrarna lever upp till det. Ibland går karriären före barnen.

Vi lär inte för skolan utan för livet!

Hur islam blev islamism

Lite politiskt ”religiöst” som jag funderat över under lång tid.

Jag försöker förstå muslimer, islam och islamism. Därför lite källtext blandat med egna kommentarer här.

Det arabiska folken där många idag benämns muslimer och annat, var fram till 600-talet efter Kristus ett framstående folk intellektuellt sett. Kunskapen om människan, matematiken och astronomin gjorde stora framsteg. Mycket av dagens intellektuella utveckling beror på de tidiga arabiska folkens kunskap.

Så kom Muhammed, ”Guds budbärare”, född cirka 570, död 8 juni 632. Enligt traditionen mottog Muhammed Koranen av ängeln Jibril (Gabriel) i form av uppenbarelser. Uppgifterna om Muhammed bygger på Koranen och vidare på biografier, korankommentarer och hadithsamlingar.

Tyvärr började de så kallade ”lärda männen” i samband med Muhammed och koranens födele ifrågasätta om vetenskapen verkligen var förenlig med islam. Alltså skapade den tidens bakåtsträvare en splittring bland de arabiska folken.

Under 900-talet skedde en kupp i Bagdad och Buyider från Persien erövrade makten i kalifatet år 945. Korruption och nepotism ökade och strider mellan sunni och shiitiska grupper uppkom.

År 1258 skövlades staden Bagdad av mongolerna under Hülegü Khan. Efter det splittrades de arabiska intellektuella folken. Muhammeds och koranens boktrogna, tappade fotfästen i det progressiva och utvecklande samhället.

Idag läser vi om hur barbariska reaktionära islamistiska grupper utan anledning mördar ”otrogna”. Otrogna mot vad undrar jag. Det jag läser om otrogenheten, handlar om människors vägran att återgå till hur världen såg ut för tusen år sedan.

Tyvärr har de reaktionära grupperna anammat ”bokens lärda mäns” okunskap om logiska framsteg och utveckling av människosläktet. De har alltså fastnat i uråldriga dogmer.

Mitt förslag är att ”bokens lärda män” anammar sina 100 miljoner förfäders klokhet och viljan att utveckla människosläktet, och att utveckla jordens 1,8 miljarder muslimer, till humana verklighetsnära intellektuella människor.

Min ofta ställda fråga är, om islam är kärleken och fredens religion idag? Eller om islam är krigets och våldets religion? Jag tror på det senare. Vad tror du?

Martin Luther King lär ha sagt följande: ”Det värsta är inte onda människors ondska, utan goda människors likgiltighet”.

Må gott och lev väl alla folk.

Hotellvistelse

Jag sitter och leker på YouTube och hittar trevliga hotell. Jumeirah Bodrum Palace är ett trevligt hotell utöver det vanliga (normala). Lyx i överflöd. Den som är sugen, är det bara att boka flyg och ge sig iväg.

En nackdel kan vara att hotellet ligger i Turkiet. Turkiet drabbas ju fortfarande av oroligheter. ”Kristna” är tyvärr inte så väl sedda i vissa områden.

Jag tittar på Rick Steves program om bland annat Europa, där berättar han att han behöver säkerhetsvakter i några kvarter (fattigkvarteren) medan det är lugnt i andra kvarter.

Det kommer nog mer sådant här vd det lider. Drömmer du mycket, så kan drömmarna slå in.

Ha det gött och dröm sött.

En fantastisk golfresa

Jag är ofta ute på ”nätet” och tittar efter resor och då specifikt golfresor. En golfresa som verkar attraktiv att avsluta årets golfsäsong med, är resan med Cevingolfs Veronica och Niklas. Frun och jag har varit med på Kanarieöarna och i Portugal. Allting är mycket proffsigt upplagt med träning, spel och gemenskap på kvällarna. Hotellen vi bor på håller en mycket hög standard.

Klicka på länken – Följ med till Costa Navarinio – för att se bildspelet.

Om en stund ska frun och jag bli kulturella. Vi ska lyssna till Bach i Småland med Bach Collegium Småland. Jag är inte säker på att frun gillar musiken, men eftersom jag sjungit sådan musik och hon varit med vid konserterna vill hon följa med mig och lyssna. Referat kommer kanske senare.

Ha det skönt i sommarkvällen.

Jag har flugit J35 Draken

På den här plattan, i mellanhuset och i hangarerna vistades jag som värnpligtig 1966 – 1967. Då fanns det stora tankar med flygbensin och nästan alltid någon 35:a av olika versioner på plattan. Under min tid 35 Filip.

Hösten 1966 var jag i Stockholm och genomgick test för att bli fältflygare. En psykolog bad mig återkommar efter tre år. Man fick inte genomgå en ny test innan dess. Kanske var jag inte mogen fältflygarlivet just då? Vem vet?

Idag tisdag var jag nere i Ängelholm och flög Draken-simulatorn. Jag har tidigare suttit i simulatorn, men då fungerade den dåligt med ideliga avbrott. Den här gången hade jag Lars Billing som instruktör.

Först gav han mig en grundlig genomgång av de instrument och spakar som jag behövde kunna för att flyga. Det i en upplyst cokpit bredvid simulatorn.

Före start nämnde jag oförsiktigt att jag ville flyga under Öresundsbron. Så blev det så klart med.

Starten blev lite vinglig, Sedan flygning över Skånes slätter och en sväng in till Kastrup. Det blev en svettigt stund med totalt fokus.

Slutligen hade vi en kort genomgång efter flygningen, där Lars sittande i simulatorn visade mina oförsiktiga dråpligheter.

Det blev för mig en intressant upplevelse att se honom flyga och ett trevligt minne att ha med mig till nästa gång. Tack Lars.

Som avslutning berättade Lars att han som \”fältflygare\” blev lätt skelögd av att titta på höjdmätare, hastighetsmätare, varvräknare och horisontvisare, samtidigt som han måste titta ut genom \”kabinfönstret\” för att se var han var någonstans.

Tror jag klarade det ganska bra emellanåt, då jag följde \”Lars röda prick\” (kanske fusk). Hjärnan gick på högvarv under nära en timmes totalt fokus. Nu hemma isoffan för lite hjärnvila. Som parentes, är golfspel \”a peace of cake\” jämfört med flygning.

Jag kan verkligen rekommendera er en tur till flygmuseet för en flygtur i simulatorn.

Ha det gott i stolen, i solen.

En liten vårexcursion med gänget

Det bestämdes i all hast och över telefon att vi skulle packa kafekorg och fara iväg till Möllegård för att titta på blommor. Nästan alla ställde upp. Bara ett, naturligt manfall.

Första bilden är en bänk som behöver stöd.

Nästa bild ska föreställa en fallen fura. Det fanns ett antal sådana i denna vackra skog.

Här stigen som synes ta slut, men fortsätter en bra bit till. Dock betydligt smalare vid skogsbrynet.

Tickor bryr sig inte om var de tar plats någonstans. Här på ett ganska nyligen fallet träd.

Följande är ett kollage av olika blommor. Jag minns inte deras namn, men kan väl fixa till det vid behov.

Vi som orkade med hela vägen fikade. Som synes är det väl tilltraget corona-avstånd.

Det var väl allt för denna gång. Ha det gott alla goa människor.

I går och idag

I går fredag var vi fyra par och spelade golf på jättefina Rydö Gk. Naturligtvis var och är vi ganska normala hetero. Alltså fyra kvinnor och fyra män. Vädret var strålande mest hela tiden, förutom mörka moln i horisonten. Underbara 22 grader.

Idag lördag hade vi tänkt oss en runda på hemmabanan, men en blick ut genom fönstret berättade att regnet stod som spön i backen. Termometern visade +10°C.
Det blev alltså ingen golf idag.

Nu när vi blev sysslolösa lockade frun iväg oss på en kyrkogårdsrunda. Alltså for vi väg till Gödastorp för inköp av blommor sedan till skogskyrkogården för att plantera dessa vid fruns föräldrars gemensamma gravsten.

På hemvägen körde vi inom SIA-glass för att köpa hem någon låda glass. När vi kom fram var det lång kö bara för att komma innanför. Det blev i stället färd till Börjes i Harplinge.

Nu och efter fika med Börjes wienerbröd känner vi oss ganska nöjda.

Ha det gott där ni är.

Vårpromenad med bil

Någon i vänkretsen berättade på Facebook att de hade varit i Ysby för att fika. Naturligtvis blev huschefen nyfiken. Alltså och eftersom vi hade en ledig dag idag att vi for ner för att inspektera fiket. Utanför såg det inte mycket ut för världen.

men innanför var det mysigt och enligt gamla handelsbodar. Dessutom kunde man fika på olika platser i huset.

Här var en plats som kändes mysig att sitta på. Alla borden i huset hade maximerat till fyra fikande personer samtidigt.

Ysby har tydligen en egen skola som synes. Huruvida den fungerar som skola idag fick vi inte utrönat. Nästa gång kanske.

Samhället har en ganska stor egen affär och naturligtvis en kyrka eftersom samhället tillhör en gammal danskbyggd.

Det är huschefen som stoltserar på fotot ovan.

Ha en fortsatt fin söndag.