Snart är det val igen

Det finns viss risk för upprepning av tidigare texter i ämnet, men det struntar jag i då äldres situation behöver upprepas gång på gång fram till valet!

Läs om Ålderism

Vid valet 2018 röstade 6,5 miljoner av 7,5 miljoner röstberättigade enligt val.se. Av dessa var det bara 26 procent, alltså endast cirka 1,7 miljoner väljare som satte kryss på sina valsedlar. Alltså valde 4,8 miljoner väljare, de politiker som politikerna själva hade valt ut, i nummerordning.

År 2022 kommer det att finnas fler än 2 miljoner pensionärer. Alltså svenska medborgare, inom- och utomlands, varav en miljon pensionärer räknas som fattiga enligt EU:s fattigdomsgräns.

Fortfarande har inget riksdagsparti ens börjat fundera över pensionärernas frågor och situation. Naturligtvis förstår jag att det är en känslig fråga för de partier som anser att andra länders medborgare vara viktigare än svenska medborgare och speciellt pensionärer i Sverige

Speciellt för de partier som under tiden 2006 till 2014 såg pensionärer som paria och oviktiga i vårt samhälle. Man införde till och med apartheid på nytt. Gruppen pensionärer – mot alla andra.

Ni politiker som tror att vi pensionärer pratar partipolitik, ni tror fel! Ni ska då veta att fler än tre hundra tusen pensionärer bara pratar om sin överlevnad.

– Tre hundra tusen svenska medborgare, kvinnor som män, unga som gamla, försöker få mat för dagen.

– Tre hundra tusen svenska medborgare pratar knappast om någon lyxkonsumtion utan pratar bara om överlevnad.

– Tre hundra tusen svenska medborgare saknar möjlighet till sjuk- och tandvård då det ligger utanför deras ekonomiska möjlighet.

– Två tusen två hundra kronor för dyr medicin (högkostnadsskydd) ligger långt utanför deras ekonomiska förmåga.

Idag när dessa rader plitas ner, är det endast 416 dagar kvar till valet den 11 september 2022. Ni politiker som tror att vi pensionärer glömmer, har helt rätt.

Tyvärr för er politiker, kan vi fortfarande skriva och anteckna och vet därför vilka löften ni gav. Vi pensionärer, vi minns därför det ni ljög om!

Nu har jag skrivit av mig all min frustration. Ha det gott alla.

Besök hos diabetessyrra

För någon vecka sedan var jag och besökte min diabetessyrra. Alla prover var fantastiskt bra. Som en yngling. Inte ett spår av diabetes. Trycket låg rätt och pulsen vid anklarna var bra trots min bypass. Färgen på båda fötterna var bra. Reaktionen var bra på alla punkter. Syrran påstod att jag hade fina fötter.

Så kom vi till vägning och mätning av midjemåttet. Där var det inte fullt så bra. Vikten var fortfarande några kilo för mycket. Jag var minst en decimeter ”för lång” över midjan. Jag försökte med att jag är inte tjock, bara kort för min vikt, men det gick hon inte på.

Jag fick en läxa med mig hem vilken berättade att jag skull röra på mig mer och minska det dagliga intaget av energi med 500 kcal.

Därför och nu, har jag försökt rannsaka mig själv för att komma på ett bra sätt att minska intaget och med vad jag ska minska det.
För det räckte tydligen inte med att följa ”Smala människors sju hemligheter”. Eller så tar det betydligt längre tid att vänja kroppen vid mindre mat än vad jag trodde. Jag bor nog för nära kylskåpet.

Jag tror det gäller att se upp med vikt och intag av kalorier. För något år sedan hade jag åsamkat mig prediabetes och var på väga att börja med en medicin (Metformin) som hade varit livsfarlig för mig. Nu lyckades jag slingra mig ur den medicinfällan som väl var.

Nu blir det en ny vända med färre kalorier och mindre portioner, trots att det ser otroligt gott ut så att jag gärna skulle ta en portion till. Kanske skulle en reduktion av sötsaker vara en god tanke med.

Ha’ de.

Svar från Stefan Löfven

Så kom det ett svar på mitt brev (mejl) till Stefan Löfven. Eller egentligen kom svaret från brevhandläggaren på socialdepartementet.

Hej Jan.

Tack för ditt brev till statsminister Stefan Löfven men som besvaras av Socialdepartementet. Jag har blivit ombedd att svara.

Jag beklagar de svårigheter som du tar upp i ditt brev.

Regeringen vill att tandvårdssystemet ska utvecklas för att bli mer jämlikt. Därför tillsatte regeringen en statlig utredning för några år sedan. Syftet har varit att stärka skyddet mot höga tandvårdskostnader, gynna en regelbunden och förebyggande tandvård och uppnå en mer jämlik tandhälsa. Den 1 mars presenterade utredningen sina förslag.  

Utredningen föreslår bland annat att:

  • En undersökning hos tandvården ska kosta 200 kronor per besökstillfälle. Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och särskilt tandvårdsbidrag (STB) upphör.
  • Varje individ får en individuell tandhälsoplan. De med störst risk för tandsjukdomar ska få mest stöd.
  • Patienter med särskilda behov ska få ett mer jämlikt stöd. Ett statligt selektivt tandvårdsstöd som en del av det statliga tandvårdsstödet föreslås omhänderta flertalet av dagens patienter med särskilda behov.

Utredningen har därutöver kostnadsberäknat fyra alternativa modeller för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd, som tar ett första steg för att i sin utformning bli mer likt hälso- och sjukvårdens system. De fyra alternativen bedöms innebära ökade kostnader för staten med mellan 1,6 och 6,5 miljarder kronor per år. Utredningen föreslår att de nya reformerna träder i kraft den 15 januari 2026. Här kan du ta del av utredningens förslag i sin helhet: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/03/sou-20218/

Innan regeringen tar ställning till en utrednings förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter. Sista dag att svara på remissen är den 1 september 2021. Här kan du läsa mer om remissinstanserna och deras remissvar: Remissinstanser för SOU 2021:8, När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsaRegeringen.se

Förslagen måste bearbetas och flera myndigheter måste förbereda sig för ett eventuellt nytt system så det kommer att ta några år innan ett nytt system kan vara på plats.

Ibland kan du behöva tandvård fast du inte har råd att betala för den. I så fall kan det finnas olika lösningar som ändå gör att du kan få den tandvård du behöver. En del tandvårdsmottagningar erbjuder tandvård på avbetalning. Då hinner du lägga upp en plan för i vilken takt du vill att behandlingen ska ske så att du kan betala en del i taget. Ibland kan det också finnas behandlingar som är billigare än den som tandläkaren först föreslog.

Du behöver oftast få vård som fort som möjligt om du har ett akut behov av tandvård. Men om det inte är så bråttom kan du jämföra olika behandlingar. Det är fri prissättning på tandvård. På webbsidan ”tandpriskollen” (www.tandpriskollen.se) kan du jämföra priserna på tandvård mellan olika tandvårdsmottagningar.

Som en sista utväg kan man ibland få ekonomisk hjälp från socialtjänsten i sin kommun.

För en del patientgrupper finns det ett system som möjliggör tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift, t.ex. vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, som led i kortvarig sjukdomsbehandling och för vissa som äldre som t.ex. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Du kan läsa mer om de olika tandvårdsstöden på Försäkringskassans hemsida: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/tandvard/tandvardsstod

Tack återigen för att du tog dig tid att skriva.

Med vänlig hälsning

Kajsa Sundberg

Brevhandläggare

Socialdepartementet

F10 Kamratförening

Äntligen kom Bulle(r)tinen från F10 kamratförening i postlådan. Det är liksom lite av julafton för oss flygtokar varje gång vi får tidningen i våra händer. Mycket av det som skrivs finns bevarat i våra minnen, men tål att upprepas.

Denna tidning är inget undantag. Det berättas att J35 flygsimulatorn har flyttat in i ett litet glashus. Det för att piloterna ska kunna koncentrera sig på flygningen och inte förvillas av bakgrundssorlet från besökande.

Chefen F17 överste Tommy Pettersson berättar om livet på F17 och gästspelandet i Libyen. Han berättar även i positiva ordalag om värnpliktiga mekaniker. Naturligtvis gjorde vi mekaniker mycket nytta under och efter kalla kriget.

Tyvärr såg politikerna chansen att spara pengar \”till annan verksamhet\”. Ni som vet, vet vilken \”annan verksamhet\” jag menar.

Sven Scheiderbauer berättar om när jetflyget kom til Sverige 4 juni 1946. 1951 hade F10 55 stycken J21R. Det var fler flygplan än vad F10 hade när jag var värnpliktig 1966-67. Då hade vi J34 Hawker Hunter och J35 Draken.

Rolf Clementson berättar om Chefen F10 1987 till 1992, överste av 1 gr Rolf Clementson och hans gärningar på F10. Rolfs favorituttryck var – \”Det är något visst med gamla F10\”.

Rolf Jonsson skriver om Sveriges incidentberedskap efter 2002. Det skriv om det liial stora flygplanet MFI. Det gjorde i von Rosen händer mycket nytta i Afrika. Mycket intressant. Allt som skrivs i tidningen är egentligen intressant för mig.

Nu har jag skumläst tidningen och ska fortsätta läsa mer på djupet. Den som är intresserad av att bli medlem i F10 kamratförening kan ta en titt här:
F10 Kamratförening

Ha det gott i sommarvärmen.

Pensionerad låda

Idag pensionerade vi vår Apple TV av andra generationen mot en i femte generationen. De har påtalats att den nya lådan är överlägsen den äldre.

När sedan Apple avvecklade YouTube från min Apple TV så mitt val var lätt. Den gamla lådan har minst sju år bakom sig. Så nu blir det en hel del meckande med alla inställningar.

Vi får se hur det går med inställningarna. Det började bra när kontrollern inte var laddad. Den var en massa tryckande innan jag kom på att använda den gamla. Sedan gick det bättre.

Jag önskar er alla en god fortsättning på påskhelgen.

Mjölk görs på fabrik

En lärare kom på att skolklassen kunde ta tåget ut på \”Landet\” för att hälsa på en mjölkbonde.

Barnen hade ett toppendag och bubblade över av alla fantastiska berättelser när de kom hem.

Någon dag senare blir läraren kontaktad av en förälder som är arg och upprörd! Föräldern undra varför de ger barnen en gammaldags uppfattning om mjölk?

Läraren fattar ingenting och frågar försiktigt föräldern vad han menar och får till svars:

– Ja, för så gjordes ju mjölk förr, men alla vet ju att mjölk görs på fabrik idag. Det är väl ingen som orkar mjölka kor idag när man kan köpa i affär.

Ny tidning i lådan

Så har den senaste tidningen från OHE kommit. För oss som har diagnosen KML, är den en värdefull källa till trygghet.

Jag blev diagnostiserad i januari 2014. Jag var planerad att opereras för en lättare åkomma när man kom på att jag hade hissnande höga värden på vita blodkroppar. 

Jag bloggade om sjukdomens olika faser och biverkningar i form av dagbok under Dagar med KML fram till för något år sedan. Bloggandet var mest för egen del, men även för de som nyligen blivit sjuka.

Hösten 2020 var det tänkt att jag skulle sluta med behandlingen av medicinen Glivec, då mina värden av Philadelphiacromosomen var försvinnande låga. 

Vi valde trots allt att fortsätta med behandlingen på grund av att vi inte vet vad covid kan hitta på med oss KML:are.

Läkaren behandlar patienten, naturen läker honom.

Må gott och lev väl. 

Ett glas vin dagligen sänker kolesterolet

Inom försöksgruppen lottades vinmängderna ut. En grupp fick bli nykterister. En grupp kvinnor fick dricka ett glas vin per dag och männen drack två glas vin dagligen i tre månader.

När studien var över testades försökspersonernas kolesterolvärden och levervärden och resultaten var överraskande, även för forskningsledaren. Vindrickarna visade sig nämligen ha hela 15 procent lägre nivåer av det skadliga kolesterolet i blodet än de i den nyktra gruppen.

Trots alkoholintaget hade vindrickarnas levervärden inte försämrats.

Gott nytt år alla.

Välkomna!

Här och nu 2021, börjar skrivandet på en ny blogg. Min nya blogg, som främst kommer ett handla om mitt liv på Västkusten, men även inlägg från övriga Landet i bild och text.

I det livet ryms tankar om livet, mitt liv – Om hur vi äter och dricker för vårt välmående – Om hur jag genom att äta sund mat, blir av med både sjukdom och vikt.