Tråkig stämning i medierna

Det har blivit en mycket tråkig stämning på många medier idag. På Facebook och Twitter är det mest negativt dravel mot regeringen.

Enligt mig berodde den förra regeringens handlande på att man var tvingade att kohandla med riksdagens småpartier C, L och Mp. Av någon outgrundlig anledning mest med Mp.

Varför Mp har sådan makt över riksdagen och dess ledamöter är det ingen som kan ge en rimlig förklaring på.

När nu Sverige har fått en kvinnlig statsminister som styr en enpartiregering kanske det blir något lättare. För nu behöver Magdalena Andersson bara söka hjälp av de större partierna.

Kanske det lugnar ner sig i de flesta medierna då? Det är svårt att veta, då kverulanterna hela tiden hittar nya mål att sprida sin syra och okunskap på.

Så i fortsättningen avhåller jag mig från att läsa negodilernas svårsmälta klagande.

Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp, sa Tage Danielsson.

Absentem laedit, qui cum ebrio litigat.

När vi äter mer fett

Nu föreslår forskare att man ska ändra vilka blodfetter man mäter vid hälsokontroller, för att förutsäga risken för hjärt-kärlsjukdom. Detta är verkligen något jag hoppas får genomslag!!!

Läkare har länge stirrat sig blinda totalnivåerna av kolesterol i blodet, eller det onda LDL-kolesterolet, för att bedöma risken att någon ska få en hjärtinfarkt. Men faktum är att båda dessa värden är relativt usla markörer för hjärthälsa, framförallt för kvinnor.

Det kraftiga fokuset som man haft på totalnivåerna kolesterol i blode och LDL-kolesterolet, har dessutom lett till kostråd som är helt uppåt väggarna. När vi äter mer fett ökar framför allt det goda HDL-kolesterolet, vilket är ett gott tecken. Men när läkare tittar på totalnivåerna kolesterol, tolkar de höjningen av det goda kolesterolet som något negativt.

Att många läkare endast tittar på totalnivåerna kolesterol i blodet, har också lett till att kvinnor har överbehandlats med kolesterolsänkande läkemedel. Kvinnor har oftare än män ett högt gott HDL-kolesterol, vilket är bra. Men de trubbiga mått man använt i vården har lett till att man sett detta som något dåligt.

Jag skrev om behovet att ändra vilka blodfettmarkörer man utgår ifrån vid riskbedömning av hjärt-kärlsjukdom i min första bok, ”Ett sötare blod”. Det är tio år sedan snart. Äntligen, äntligen, äntligen kanske man faktiskt ändrar detta. Det är inte en dag för sent!

Ann Fernholm

Vill införa ny blodfettmarkör i riktlinjer.

Fas est ab hoste doceri.

Sjuksköterskorna saknar viktig träning

Sofia Johansson och Sandra Andersson studerar till sjuksköterskor på högskolan i Halmstad. Efter årsskiftet är de färdiga och redo för arbetslivet. (Bild: Jari Väitalo)

Nyutbildade sjuksköterskor saknar viktig träning i hur man ska agera i de mesta akuta situationerna, vilket kan påverka patientsäkerheten negativt. Det konstaterar två sjuksköterskestudenter på Högskolan i Halmstad i sitt examensarbete.

Sandra Andersson från Halmstad och Sofia Johansson från Hyltebruk är när terminen slutar färdigutbildade sjuksköterskor. Inför examen har de skrivit en kandidatuppsats om hur sjuksköterskors kompetens påverkar patientsäkerheten, något som facktidningen Vårdfokus uppmärksammat.

I sin uppsats konstaterar studenterna att nyutbildade sjuksköterskor har kunskap och kompetens, men att de saknar praktisk erfarenhet för att tillämpa färdigheterna. De känner själva igen sig från praktiken under utbildningen.

– Jag känner igen mig både utifrån mina egna erfarenheter och vad vi läst när vi skrev uppsatsen. Hade vi fått önska hade vi velat ha mer praktik och mer simuleringsövningar, för det är där du lär dig så himla mycket, säger Sandra Andersson.

– Vårt yrke är så praktiskt. Jag förstår att det behövs en teoretisk del i det också men det är konstigt att det praktiska inte är en större del av utbildningen, fyller Sofia Johansson i.

I de vetenskapliga artiklar som ligger till grund för studenternas uppsats framgår det att erfarenhet är en av sjuksköterskans viktigaste egenskaper, något som en nyutexaminerad sjuksköterska omöjligt kan ha och som kan leda till att man tvivlar på sig själv.

– Man behöver ha bra kännedom om sin egen förmåga och acceptera att man inte kan göra något annat än be om hjälp. Många kanske känner att de måste klara av det själv, där kan det brista, säger Sofia Johansson.

– Det är värre att inte fråga om man är osäker på något. Det kan äventyra patientsäkerheten att låtsas som att man kan något man inte kan, konstaterar Sandra Andersson.

”För en nyutbildad sjuksköterska blir det en chock att komma ut i situationer som de inte upplevt tidigare vilket resulterar i att de ifrågasätter sin egen förmåga och har ett bristande självförtroende”, skriver de i uppsatsen.Studenterna säger att uppsatsen gett dem en bättre insikt i vad yrket innebär, men att det inte skrämt upp dem. Snarare tvärt om, de känner sig redo för verkligheten i sjukvården.

– Men det behöver finnas en medvetenhet om att det är en pressad situation, säger Sofia Johansson.

Av: Julia Paulsson

Bene diagnoscitur, bene curatur.

Hittad efter 52 år

En av USA:s mest jagade män hittad – efter 52 år.

Han blev en av USA:s mest jagade män efter ett mycket omskrivet rån men försvann spårlöst. Nu har han hittats – efter över 50 år, rapporterar New York Post.

År 1969 arbetade 20-årige Theodore John Conrad som kassör vid Society National Bank i Cleveland. En fredag fyllde han en papperskasse med pengar och gick lugnt ut från banken.

Först på måndag, när Conrad inte kom till jobbet, upptäckte bankpersonalen vad som hade hänt – när man kunde konstatera att pengar som skulle motsvara knappt 15 miljoner kronor i dagens värde saknades från bankvalvet.

Allt hade sin upprinnelse i att Theodore John Conrad hade sett filmen ”The Thomas Crown Affair” från 1968 över ett dussin gånger. I filmen rånar huvudpersonen en bank på flera miljoner.

Conrad hade sagt till sina vänner att det vore hur lätt som helst att göra något liknande på hans arbetsplats – och till slut planerade han och utförde rånet.

Efteråt blev Theodore John Conrad en av USA:s mest jagade män men hittades aldrig – förrän nu.

Levde ett stillsamt liv i förort under taget namn

En man som dog i somras har nu identifierats som den efterspanade Theodore John Conrad.

Det visade sig att Conrad efter rånet hade levt ett stillsamt liv under namnet Thomas Randele i Boston-förorten Lynnfield. Han hade startat en familj och arbetade som bilförsäljare men tävlade också inom golf och tennis. Han dog i sviterna av lungcancer i maj 2021. För två veckor sedan identifierades han som Theodore John Conrad av polisen.

Peter J. Elliott vid Ohio-polisen säger att hans pappa ägnade 20 år av sitt liv åt att utreda rånet.

– Pappa slutade aldrig leta efter Conrad och hoppades på ett avslut hela vägen upp tills dess han dog 2020. Jag hoppas att min pappa kan vila lite lugnare i dag nu när polisen lyckats reda upp det här flera decennier långa mysteriet. Allt i verkliga livet slutar inte som i filmer, säger Peter J. Elliott.

Tuam ipsam vive vitam, quia tuam ipsam oppetes mortem.

Generalen och reportern

Detta är en exakt kopia av US National Public Radios (NPR) intervju gjord av en kvinnlig reporter som pratar med en amerikansk general, General Reinwald. Generalen lät scouter komma och besöka en av armens baser.

Kvinnlig reporter: Så, General Reinwald, vad är det ni kommer att lära scouterna när de kommer för att besöka er bas?

General Reinwald: Vi kommer att lära dem att klättra, att paddla kanot, lära dem bågskytte och att skjuta.

Kvinnlig reporter: Att skjuta? Är inte det lite oansvarigt?

General Reinwald: Det tycker jag inte. De kommer att få ordentliga instruktioner om vapnet.

Kvinnlig reporter: Anser du inte att det är väldigt farligt att lära barn sådana farliga aktiviteter?

General Reinwald: Nej, det gör jag inte. Vi kommer att lära dem riktig vapendisciplin innan de ens rör ett vapen.

Kvinnlig reporter: Men ni utrustar dem ju till att bli våldsamma mördare.

General Reinwald: Tja, du är ju utrustad för att kunna bli prostituerad, men det är du väl inte?

Sändningen blev knäpptyst och intervjun avslutades.

Tänk framåt

Redan när jag började småskolan år 1953, berättade min fantastiska lärarinna Hillevi, att vi fyrtiotalister var många och starka. Det borde ha varit uppenbart för det svenska samhället att i ett tidigt skede uppenbarat det uppenbara.

När jag som 14-årig skoltrött tonåring, började arbeta som målarlärling, fanns det inga tankar på att jag en dag skulle gå i pension. Jag var Stålpojken! Facket och dåtidens politiker sade att jag skulle arbeta med förvisningen om att jag en dag skulle få en tryggad pension!

När så år lades till år, blev det än mer märkbart att jag en dag skulle gå i pension. Vid femtio, började kroppen streta mot och kvida. Jag kände av ungdomens hårda arbete som bland annat svetsare och grovplåtslagare.

I dag, är jag pensionär, med en sliten kropp och med en medioker pension. Min rygg är sedan länge krökt och förstörd. Axlarna värker efter alla tunga lyft. Så här hade inte jag tänkt att det skulle bli på ålderns höst, med värkande kropp och ringa pension.

Jag ber därför alla ungdomar att tänka till. Det finns ett liv efter arbetstidens slut, fast det inte verkar så i nutidens arbetslöshets tidevarv. Ingen kan göra om era kroppar till ”perfektion”! Om ni kan, se till att gömma undan några kronor, för samhället orkar nog inte med det.

Tänk på att tiden är en tjuv, som blir allt fräckare ju äldre du blir.

Bättre partilös än ordlös

Vid valet 2018 röstade 6,5 miljoner av 7,5 miljoner röstberättigade och enligt val.se var det bara 26 procent som satte kryss på valsedlarna.

År 2022 kommer det att finnas i runda tal 2 miljoner pensionärer, inom- och utomlands, varav ungefär cirka 1 miljon räknas som fattiga enligt EU:s fattigdomsgräns.

Fortfarande har inget riksdagsparti ens börjat fundera över pensionärernas svåra frågor. Naturligtvis förstår jag att det är en känslig fråga. Speciellt för de partier som under tiden 2006 till 2014 såg pensionärer som paria och oviktiga i vårt samhälle. Och samtidigt införde de som enda länd i världen apartheid.

De partierna bör nu hålla i hatten för de politiska vindarna viner bara med ”moderat” vindstyrka än så länge. Kanske det blir nya orkanvindar strax? Kanske det blir stiltje i dessa partier på grund av ny partiledare. Partierna kräver då en etta med jordvärme.

Kanske något annat och för närvarande ”gudsförgätet” parti kopierar nyss nämnda parti och byter partiledare. För när de politiska vindarna övergår i storm kanske en ”åskgudinna” faller till marken med ett brak. Ja ni som vet, vet vem jag syftar på.

Det politiska parti som klart och tydligt stöder och arbetar för pensionärers rätt i samhället (PRIS), kan räkna med min röst, oavsett färg på partiet. För ni politiker som tror att pensionärer pratar partipolitik, ni tror fel! Några av oss pratar bara om överlevnad. 

300 tusen svenska medborgare, kvinnor som män, unga som gamla, försöker få mat för dagen.

300 tusen svenska medborgare pratar knappast om någon lyxkonsumtion utan pratar bara om överlevnad.

300 tusen svenska medborgare saknar möjlighet till sjuk- och tandvård då det ligger utanför den ekonomiska möjligheten. 

Idag när dessa rader plitas ner, är det 374 dagar kvar till valet den 11 september 2022.

Då politiker, är det är bättre att vara partilös, än ordlös.

En liten berättelse

Vår bostadshyra har stigit med 103 kronor per månad och bostadsbidraget har minska med 40 kronor/månad. Vidare blev vi av med ett ekonomiskt mycket värdefullt busskort 2020. Det beror på att Halmstad kommun (M) har begåvats med ”oförutsedda ekonomiska bördor”, enligt flera kommunråd i staden och därför ej kan fortsätta med gratis busskort för denna min ålderskategori.

Därför får vi som har en ålder från 70 till 74 och 365 dagar (skottår) klara oss utan fria resor med buss mellan 09:00 och 15:00. Naturligt kom det att påverka vår ekonomi ytterligare då vi istället för att åka med buss för att utföra våra inköp, fick färdas med bil till och från de affärer som hade/har priser som motsvarar vår ekonomiska kompetens och situation.

Vi får alltså ta bilen de 22 kilometerna i stället för bussen tre gånger per vecka.

Bussresans kostnad: 4 veckor x 3ggr/vecka x (4 x 23) 92 kr/resa = 1100 kr/månad.

Bilresans kostnad: 4 veckor x 3gg/vecka x (22 km x 17 kr/L) = 450 kronor/månad.

Man ska då veta att det miljöovänliga miljöpartiet (Mp) tillsammans med högeralliansen (C, L, Kd, M) styr Halmstad.
Vänsterpartiet (V) och Sverigedemokraterna (SD) röstar på de förslag som gynnar deras parti bäst (så klart).

Idag handlar vi där vi kan få bästa möjliga mat till lägsta möjliga pris. Därför den 22 km långa resan. I det långa loppet tjänar vi ändå en hel del pengar på det, trots frekvent höjda priser, och/eller mindre förpackningar till samma pris som tidigare.

Med höjd hyra, förlorat busskort, minskat bostadsbidrag och smyghöjda priser hamnade vi på ett icke oväsentligt minus varje månad.

Min hemula fråga är om det var rimligt att år 2020 och med alla löften om mer pengar i börsen för oss pensionärer? Är det verkligen rimligt att år 2021 fortsätta misshandla oss pensionärer? Är vi pensionärer inget värda längre?

Jag berättar denna lilla söta historia för att väcka er väljare inför valet 2022.

Med en högerallians styre tillsammans med det osedvanligt miljöovänliga miljöpartiet medför ökad invandring av ”icke arbetsföra ungdomar”, kommer neddragningar av pensionärers levnadsstandard att ytterligare försämras.

Anledningen är förstås att svenska medborgare, främst pensionärer är så nöjda med vad de/vi har. Vänta då bara, för försämringarna väntar bakom husknuten med fortsatt corona och nya ”flyktingvågar”, från menaländer.

Hur kommer ni att rösta? Framförallt – kommer ni att sätta kryss på era valsedlar? Endast 26 procent satte kryss på valsedlarna 2018 enligt val.se.

Lycka till med ER framtid.