Tänk på vilka du kryssar 2022

Om ni svenska medborgare vill se ett ökat armod och en ökad misär i Sverige? Om ni inte vill se ett än mer avvecklat Sverige? Då bör ni nog tänka er för mer än en gång på vilka ni ska lägga er röst.

Den 16 juni 2009 fattade högern ett ödesdigert beslut om att låta värnplikten i Sverige vila i fredstid, vilket trädde i kraft den 1 juli 2010. Att ”värnplikten blev vilande” medförde att man i praktiken avskaffade värnpliktsförsvaret och ersatte detta med ett yrkesförsvar.

De sista som kallades in i värnplikt 2010 ryckte ut från grundutbildningen i mitten av 2011. Emellertid blir de som genomför den nya frivilliga grundutbildningen krigsplacerade som värnpliktiga även i de fall de inte anställs i Försvarsmakten.

(Den 2 mars 2017 meddelade S att värnplikten återinförs från och med 1 juli 2017. Enligt regeringsbeslut i december 2014 kan krigsplacerade värnpliktiga inkallas till repetitionsutbildning, något som också tillämpats.)

Lite historik

År 2012 såldes tio helikoptrar, ”som kallades fyra” inom försvaret, till ett amerikanskt företag. Prislappen var 13,4 miljoner kronor. Bara något år innan avvecklingen av två helikoptermodeller renoverades flera exemplar av både helikopter tio och helikopter fyra för totalt hundratals miljoner kronor, bland annat inför användning i Afghanistan och Nordic Battlegroup.

De borde använts för bland annat brandbekämpning!

Flera personer med insyn i helikopterfrågan som Ekot talade med, är kritiska till statens hantering av sådan här utrustning.

Några av dem lyfter bland annat att helikoptrarna, i stället för att säljas billigt hade kunnat komma till användning hos civila myndigheter, exempelvis för brandbekämpning eller sjöövervakning.

Nästa skattesänkning, för rika.

Med nästa veckas budgetförslag (18 sept 2013) har regeringen Reinfeldt kommit upp i årliga skattesänkningar på 140 miljarder kronor netto sedan 2007.

I valet 2002 minskade stödet för Moderaterna kraftigt, de borgerliga partierna förlorade valet och Bo Lundgren tvingades avgå. En viktig orsak, enligt många bedömare, var de stora fokus på de 130 miljarder som Lundgren tänkte sänka skatterna med över två mandatperioder.

Regeringen ger mest till höginkomsttagare

Regeringen M, har hävdat att det främst är låg- och medelinkomsttagare som gynnas av deras politik.

Med hjälp av SCB har vi beräknat hur M-regeringens mest betydelsefulla reformer påverkar de disponibla inkomsterna. Våra resultat:

• Både räknat som disponibel inkomst per hushåll samt som ekonomisk standard så får både låg-, medel och höginkomsttagare ungefär lika stor procentuell ökning av sin inkomst.

• Både räknat som disponibel inkomst per hushåll samt som ekonomisk standard är ökningen i kronor störst för höginkomsttagare.

• Ju högre inkomst eller ekonomisk standard hushållet respektive personen har – desto större inkomstökning räknat i kronor till följd av regeringens reformer.

• De 50 procent av hushållen som har lägst inkomster har i genomsnitt fått 11 616 kr i ökad disponibel årsinkomst per hushåll till följd av de analyserade reformerna. De 50 procent av hushållen som har högst inkomster får i snitt 43 530 kr.

• De 50 procent av hushållen som har lägst inkomst delar sammanlagt på 21 procent av den totala inkomstökningen. De 50 procent av hushållen som har högst inkomster får sammanlagt 79 procent av inkomstökningen.

• Ett annat sätt att beskriva denna fördelningsprofil är att medan de trettio procenten rikaste har fått 58,9 procent (nästan 6 av 10 kronor) delar de 70 procent med lägst inkomst på 40 procent av totala inkomstökningen.

• Den tiondel av hushållen som har högst inkomster delar på lite mer än en fjärdedel av hela inkomstökningen. Den tiondel av hushållen med lägst inkomster delar på en procent.

Resultatet gav högre arbetslöshet

Merparten av regeringens reformer har motiverats utifrån att det skulle skapa arbetstillfällen. Sedan 2006 har andelen arbetslösa stigit och andelen sysselsatta efter en lång svacka precis återvänt till den nivå som rådde då Alliansregeringen tillträdde. Detta måste beskrivas som anmärkningsvärt med tanke på de omfattande sänkningarna av skatter och ersättningar vid arbetslöshet och sjukdom som regeringen genomfört sedan 2006.

Mindre resurser till offentlig välfärd

Regeringen har även hävdat att trots stora skattesänkningar så har offentlig sektors ekonomiska resurser inte minskat. Detta stämmer inte. Med hänsyn till utvecklingen av kostnader och befolkningens storlek har den offentliga sektorns totala ekonomiska resurser minskat med ca 10 procent eller lite mer sedan 2006.

Reinfeldt vägrade öppna sitt eget hjärta

Fredrik Reinfeldt vädjar till svenska folket att öppna sina hjärtan för flyktingar. Själv sa han som kommunpolitiker i Täby nej till att teckna avtal om flyktingmottagande. Täby hänvisar till bostadsbrist. Kommunen har i dag 750 färre hyreslägenheter än 1998 på grund av att Fredrik Reinfeldt beslutade att sälja det kommunala bostadsbolaget.

Fredrik Reinfeldts valutspel ifrågasätts nu exempelvis reses frågan varför inte de moderatledda kommunerna ”öppnar sina hjärtan” för fler flyktingar. Reinfeldt förklarar detta med att det saknas hyresbostäder i dessa kommuner.

Ni ska då veta att det som skedde i Täby, sker i alla kommuner styrda av högerpartiet M idag.

Lista över kommun- och regionstyren i Sverige 2018–2022.

Lägg märke till att Mp lierar sig med vem som helst, bara för att får del av makt! Det enkom för att sänka Sverige och Sveriges kultur och samhälle till en nivå lägre än medeltiden.

Hösten 2021 fick Sverige två kvinnliga statsministrar. Förs en under några timmar, sedan en under fortsättningen fram till valet 22022-09-11. Kvinnan och statsministern heter Magdalena Andersson.

Det har klagats på ”gårdagens regering” i tid och stund. Idag har Sverige en enpartiregering med en duktig kvinnlig statsminister. Hon behöver därmed inte kohandla med minoritetspartier för ett bättre Sverige. Kanske att högerns ”kärringgnäll” upphör ett tag nu?

Den som har minnet i behåll, kanske minns Anna Lindh? Troligen Sveriges första statsminister, om hon fått leva.

Trots mina politiska krumbukter under tid, är jag fortfarande för demokrati och mot totalitär kapitalism.

Concordia civium murus urbium.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s